РЗИ - Стара Загора предприе мерки за ограничаване на салмонелна инфекция в детска градина

Установени са 11 деца на 4- и 5-годишна възраст и помощник-готвач с доказана салмонелна инфекция в детска градина № 4 „Бреза” в Стара Загора, съобщиха от Районната здравна инспекция.

9 от децата и помощник-готвачът в детското заведение са здрави заразоносители и са открити активно, чрез извършени микробиологични изследвания за чревно носителство.

След изолирането на първите деца е извършена крайна дезинфекция на помещенията от засегнатата група и кухненски блок. Взети са проби от външна среда и проби от храните, които са с негативни резултати.

Поради установения положителен резултат на помощник-готвач се предприемат изследвания на всички деца и на работещите в детската градина за чревно носителство, както и извършване на повторна крайна дезинфекция на всички помещения от детската градина. С цел прекъсване на разпространението на инфекцията, 23 април се обявява за неприсъствен ден за детската градина. От 24 април ще се приемат деца само с отрицателни резултати за бактериално носителство.

www.infoz.bg  www.infoz.bg