Красимир Вълчев: Трябва да има здрава връзка между образоването и бизнеса

Живко Тодоров: Трябва да има здрава връзка между образоването и бизнеса

Форум по проблемите на взаимодействието между образованието и бизнеса се проведе в общинската зала „Петко Славейков“ в Стара Загора. Той е организиран от кмета Живко Тодоров, а официален гост беше министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На него присъстваха зам.-кметовете Иванка Сотирова, Йордан Николов и Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, народният представител Радостин Танев, областният управител Гергана Микова и заместникът й Красимир Червилов, представители на образователни институции и на бизнес организации.

„Условията динамично се променят и наша задача е да продължим връзката между образованието и бизнеса, да направим така, че да задържаме младите хора в града, да направим живота им по-добър. Това е път, който заедно трябва да начертаем. Да привличаме сериозни инвеститори, които да разкриват производства с висока добавена стойност“ - каза кметът Живко Тодоров. Той припомни, че област Стара Загора е сред първите три по средна работна заплата, а община Стара Загора е сред първите 20. Това обаче не трябва да ни задоволява, трябва да търсим увеличаване на заплатите и да привличаме младите хора, добави кметът.

Министърът на образованието заяви, че през следващите 10 – 15 години ще има недостиг на кадри във всички производствени сфери и дигиталните умения ще бъдат необходими за всички професии. „Ако в училищното образование правим процеса по-интензивен, висшите училища изостават от динамиката в промените във външната среда и това е една от целите на срещата – да ги провокираме и да мислят стратегически” – каза Красимир Вълчев. Той добави, че в тази връзка е предложен за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Министър Вълчев оцени създадените връзки между образованието и бизнеса за подготовка на кадри за местната икономика в Стара Загора. „Стара Загора е с голям потенциал, тук трябва да се заложи на индустрия с висока добавена стойност. Трябва да има инициатива на местната власт и на Тракийския университет, там трябва да има катедра за обучение в областта на информационните технологии и да се акредитират специалности“ - каза министър Вълчев.

„Предизвикателство пред Тракийския университет е разкриването на IT специалности, но Стара Загора има нужда от такива“ - обясни ректорът проф. Иван Въшин. Има възможност да се обособи необходимата база и да се намерят специалисти, така че обучение по информационни технологии да стартира през следващата учебна година.

Изказване на кмета на Стара Загора Живко Тодоров по време на срещата

Изказване на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на срещата в Стара Загора

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg