Срокът на неприсъственото обучение в Тракийски университет се удължава до 29 май

Срокът на неприсъственото обучение в Тракийски университет се удължава до 29 май

Със заповед на ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков, във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, и на на Закона за мерки и действия по време на извънредното положение, срокът на неприсъственото обучение в Тракийски университет се удължава до 29 май.

Студентите ще продължат да се обучават онлайн, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

Заповедта гласи още, че след 13 май държавните изпити могат да се провеждат както дистанционно, така и присъствено според спецификата в работата на съответните структурни звена. Изпитите на докторантите могат да се провеждат дистанционно във видеоконферентна връзка или присъствено.

www.infoz.bg  www.infoz.bg