Обявен е Петият национален конкурс за детска рисунка „Моят празник”

Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) обявяват Пети национален конкурс за детска рисунка „Моят празник“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г. на Министерство на образованието и науката. В миналогодишното четвърто издание се включиха над 520 рисунки от цяла България. 

конкурс за рисунка

Идеята е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България, както и за създаване на художествени произведения в областта на изобразителното изкуство.

В конкурса могат да вземат индивидуално участие деца от училища, школи и извънучилищни звена. Той се провежда в две възрастови групи 7 - 10 години и 11 - 15 години. Всеки участник може да представи до две творби в съответната възрастова група.

Жанров обхват: живопис, графика, а материалите и техниката – по избор. Формат на творбите: 35/50 см (без паспарту).

Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, точен адрес, телефон и e-mail за връзка, възраст, ръководител, училище, школа, извънучилищно звено - точен адрес, телефон и e-mail за връзка. Творбите трябва да са придружени с опис.

Те се изпращат на адрес: За конкурса: „Моят празник“
ЦПЛР - Стара Загора
ул. „Захарий Княжески“ 71, ет. 3,
6000 гр. Стара Загора
За информация: тел.042 629062,638698
Краен срок за изпращане и предаване на творбите - 4 ноември 2020 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg