Напредва ремонтът на Станционната градина в Стара Загора

Напредва ремонтът на Станционната градина в Стара Загора

Проектът за благоустрояване на Станционната градина в Стара Загора напредва с бързи темпове. Това съобщи главният арх. Виктория Грозева. В парка са изградени стоманобетонни конструкции на местата за сядане, подземен резервоар с помпено помещение за поливната система, надземна тоалетна, фонтани, положена е и армирана бетонова настилка за четири детски площадки.

Изпълнен е монтаж на детски съоръжения за различни възрастови групи 0 - 3 г., 3 - 12 г., 12-18 г., част от настилка по алейната мрежа на парка от вибропресовани бетонни блокчета. Завършена е настилката в градината за разходки и игра на кучета, както и настилката от бетонни паркинг елементи, южно от колодрума. Приключили са и дейностите по подмяна на съществуващите канaлизационни и водопроводни тръби. Изградени са външната водопроводна мрежа, външната канaлизационна мрежа за отводняването на алеите, тръбната мрежа на автоматизираната поливна система, довършен е и сондажът на поливната система, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В напреднал етап са дейностите по изграждане на площадковите електроинсталации – магистралните трасета, тръбоканалната мрежа, бетонни шахти, монтирани са паркови осветители на северната и централната алея, електрозахранването и заземителния контур на тоалетната, електрозахранването и мълниезащитната инсталация. Положена е тръбоканалната мрежа на слаботоковата инсталация с гофрирани и HDPE тръби на системата за видеонаблюдение.

Предстои цялостно завършване на алейната мрежа на парка, полагане на ударопоглъщата саморазливна настилка на детските площадки, монтаж на парково обзавеждане (пейки, кошчета и др.), доставка и засаждане на дървесна растителност. Ремонтите дейности включват още изграждане на осветителната инсталация, монтаж на художествени и паркови осветители и осветители в конструкцията на места за сядане, съоръженията на системата за видеонаблюдение и др.

Това е първата рехабилитация на Станционната градина от създаването ѝ до момента. Общата стойност на проекта е 4 394 004 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ е в размер на 4 млн. лв. Фирмата изпълнител е „ВДХ“ ЕАД. Общата площ на градината е близо 52 дка.

stantsionna gradina 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg