Изплащат средствата на средни предприятия за преодоляване на последиците от пандемията

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. стартира плащанията по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Продължаваме с подкрепата за бизнеса, разбирайки напълно, че бързото финансиране е важно за българските компании, като подпомагането се извършва при спазване на регламентите.

Това коментира министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

stock exchange

От постъпилите по процедурата 1932 проектни предложения успешно преминаха оценката 1703 от тях. След като Управляващият орган осигури увеличаване на бюджета, стана възможно финансирането на всички одобрени и предложени за финансиране проектни предложения (вкл. 418 бр. резервни кандидати), с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 233,6 млн. лв.

За по-бързото осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19, Управляващият орган направи всичко възможно одобрените бенефициенти по процедурата да могат незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта, информираха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

Борисов посочи, че в съответствие с изискванията на процедурата всеки бенефициент може да предяви пред Управляващият орган и искане за авансово плащане в размер до 40% от общата сума по договора. „Към момента са сключени вече 1507 броя административни договора на стойност 207 267 302 лева. Останалите договори ще бъдат факт до средата на месец март. Приоритетно се гледат всички 229 постъпили до момента отчети в Информационната система за управление и наблюдение“ каза икономическият министър.


www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема