Автопазарът в Стара Загора преустановява работа до 3 април

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се преустановява работата на Автопазара в Стара Загора, за периода от 27 март до 3 април. Препис от заповедта е връчен на заместник-кмета с ресор „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“, секретаря на Общинска администрация и началника на звено „Общински пазари“ за сведение и изпълнение.

avtopazr nov

Уведомени са още директорът на Регионална здравна инспекция - Стара Загора и областният управител.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber