Хърватия премина към еврото успешно

Хърватия приключи успешно процеса на преминаване към еврото. 14-дневният период на двойно обращение (когато могат да се използват както куната, така и еврото) приключи на 14 януари 2023 г. Плащанията вече не могат да се извършват в куни. Според проучване на Европейската комисия, проведено на 13 и 14 януари, почти всички плащания в брой в магазините (89%) са извършени в евро. Почти всички сделки (99%) са довели до това, че потребителите получават ресто само в евро.

euro hrvatska

67% от анкетираните хърватски граждани заявяват, че вече носят само евробанкноти, а 68% заявяват, че носят само евромонети.

За да защитят потребителите и да отговорят на опасенията относно неправомерно увеличение на цените в периода на преминаване към еврото, хърватските власти предприемат активни мерки в съответствие с правилата за въвеждане на еврото („Закон за еврото“). Двойното обозначаване на цените в куни и евро стана задължително на 5 септември 2022 г. и ще се прилага до 31 декември 2023 г. Беше въведен Етичен кодекс на предприятията, за да се гарантира стабилност на цените на стоките и услугите, като се помогне на предприятията правилно да преизчисляват и показват цените, без неоправдано увеличение. Национален контролен орган е натоварен със задачата да наблюдава и контролира цените и може да предприема подходящи мерки в случай на нарушения.

Банкнотите и монетите в куни могат да бъдат обменяни за евробанкноти и монети във финансовата агенция и пощенските станции до 30 юни 2023 г. Обменът е безплатен. Обменът на куни в търговските банки е възможен до 31 декември 2023 г.

Националната централна банка на Хърватия ще обменя банкноти куни без ограничение във времето, а куна монети – до 31 декември 2025 г.

euro

www.infoz.bg  www.infoz.bg