Компютърни игри – нужни са правила

Компютърните игри могат да насърчават играчите да купуват „кутии с плячка“ (loot boxes): пакети от виртуални предмети, които могат да помогнат на играчите да напреднат в играта. Хората харчат истински пари, за да се снабдят с тези виртуални предмети, и това може да има финансови и психологически ефекти за тях. Затова Европейският парламент призовава Европейската комисията да анализира начина, по който се продават „кутиите с плячка“, и да предложи единен европейски подход за защита на потребителите.

games pc video

Депутатите също така предупреждават срещу замяната на валути, използвани в компютърните игри, за реални пари, както и за използването на виртуални предмети, добити в игрите, за замяна, продажба или правене на залози. Тези практики обикновено противоречат на условията за използване на игрите и могат да бъдат свързани с изпиране на пари, принудителен труд или експлоатация на деца. Парламентът призовава националните власти да сложат край на такива схеми.

Секторът на видео игрите в Европа расте бързо – по данни на индустрията пазарът през 2021 г. е бил на стойност 23,3 млрд. евро.

На 18 януари 2023 г. Европейският парламент прие доклад, който призовава за създаване на хармонизирани правила на Европейския съюз за защита на правата на потребителите на онлайн видео игри. Текстът отбелязва и потенциала на сектора за растеж и създаване на работни места и призовава за подкрепа.

По-лесно анулиране на абонамента

Депутатите подчертават, че анулирането на абонамента за онлайн видео игри трябва да бъде толкова лесно, колкото и включването в тях. Автоматичното подновяване на абонамента може да създаде проблеми на потребителите, ако продължава безкрайно против техните намерения. Потребителите също така трябва да имат правото да се откажат от продукта, да го върнат и да поискат възстановяване на средства по същия начин, както когато правят физически покупки.

По-добра защита на децата

Европейският парламент иска децата да бъдат по-добре защитени от вредите, които могат да нанесат онлайн видео игрите и таргетираните реклами. Докладът препоръчва въвеждането на по-добри инструменти за родителски контрол, които ще позволят на родителите да следят по-успешно игралните навици на децата си и времето и парите, които те изразходват.

Предвид възможните отрицателни последствия от видео игрите върху психическото здраве, депутатите искат производителите на игри да избягват манипулативен дизайн, който може да доведе до пристрастяване, изолиране или кибертормоз.

Потребителите следва да разполагат с цялата необходима информация за всяка игра, за да могат да направят информиран избор относно покупка или абониране. Парламентът иска също така онлайн видео игрите да приобщават различни групи и да бъдат достъпни за хора с увреждания, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Защита на данните

Онлайн видео игрите трябва да защитават още по-добре данните на потребителите в съгласие с изискванията на Общия регламент на Европейския съюз за защита на данните, настояват депутатите в доклада си.

Подкрепа за сектора на онлайн видео игрите

Секторът на онлайн видео игрите процъфтява и допринася за цифровата трансформация на Европейския съюз. Много хора се включват в онлайн видео игри за забавление или като форма на умствено упражнение. Игрите също така са полезни и в обучението. Европейският парламент приканва Европейската комисията да предложи стратегия за видео игрите, за да бъде подкрепен секторът, който в момента отговаря за повече от 90 000 преки работни места. Стратегията трябва да взема предвид икономическите, социалните, образователните, културните и иновативните аспекти на онлайн видео игрите.

За да отбележи постиженията на сектора, Парламентът обмисля учредяването на годишна награда за онлайн видео игри.

Депутатите приветстват изследователския проект EU Kids Online („Децата в ЕС онлайн“), който цели да събере данни за използването на онлайн видео игри от деца. Депутатите призовава за европейско финансиране за този и други подобни проекти.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg