Google ще промени практиките си за Европейския съюз

Затруднявали ли сте се някога да разберете дали купувате директно от Google или от друга марка, или да намерите информация за окончателните разходи? За да приведе допълнително практиките си в съответствие с правото на Европейския съюз – главно във връзка с липсата на прозрачност и ясна информация за потребителите – Google се ангажира да въведе промени в няколко от своите продукти и услуги.

google europe eu

След диалог, започнат през 2021 г. с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП), координиран от Европейската комисия и ръководена от органа на Нидерландия за защита на потребителите и пазарите и белгийската генерална дирекция за икономическа инспекция, Google се съгласи да предприеме действия по проблемите, посочени от органите, и да въведе промени в Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights, за да гарантира спазването на правилата на Европейския съюз за защита на потребителите.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: „Дори днес, почти три години след началото на пандемията от ковид и последвалите ограничителни мерки, все повече потребители използват интернет, за да резервират почивките си, да пазаруват или да прочетат отзиви. Потребителите в Европейския съюз имат право на ясна и пълна информация, за да могат да правят информиран избор. Ангажиментите, поети от Google, са стъпка напред в тази посока. Призоваваме Google да спазва изцяло Регламента относно блокирането на географски принцип, като гарантира, че потребителите могат да се ползват от едни и същи права и да имат достъп до едно и също съдържание, независимо от това къде се намират в Европейския съюз.“

Преглед на поетите задължения:

  • След диалога Google се ангажира да ограничи способността си да прави едностранни промени, свързани с поръчките, що се отнася до цената и отмяната, и да създаде адрес на електронна поща, предназначен само за органите за защита на потребителите, за да могат да подават сигнали и да искат бързо премахване на незаконно съдържание.
  • Освен това Google се съгласи да въведе редица промени в практиките си, като например:

Google Flights и Google Hotels. Да дава ясна информация на потребителите дали сключват договор пряко с Google или той действа просто като посредник; да посочва ясно използваната референтна цена, когато на платформата се рекламират отстъпки, както и факта, че отзивите в Google Hotels не се проверяват; да приеме същите ангажименти за прозрачност като другите големи платформи за настаняване, що се отнася до начина, по който представя информация на потребителите, например за цените или наличността.

Google Play Store и Google Store. Да предоставя ясна преддоговорна информация за разходите за доставка, правото на отказ и наличието на възможности за ремонт или замяна. Освен това Google ще улесни достъпа до информация относно компанията (напр. юридическо наименование и адрес) и ще осигури възможности за директен и ефективен контакт (напр. със служители по телефона); да поясни как да се разглеждат версиите на Google Play Store в различните държави и да информира разработчиците за задълженията им съгласно Регламента относно блокирането на географски принцип да направят приложенията си достъпни в целия Европейски съюз, както и да даде възможност на потребителите да използват платежни средства от всяка държава от Европейския съюз.

google logo

Следващи стъпки

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще наблюдава активно изпълнението на тези ангажименти, а националните органи ще наблюдават и налагат спазването на правилата, когато е необходимо. По-специално съществува една практика на Google, която все още не е в пълно съответствие с Регламента относно блокирането на географски принцип и при която дружеството прилага технически ограничения за използването на приложенията, които по принцип биха били налични в държавата, в която потребителят се намира временно. Google се обоснова с това, че потребителите могат да сменят държавата си на пребиваване веднъж годишно, за да имат достъп до местните приложения и игри в друга държава членка. Тази промяна може обаче да доведе до загуба на придобито съдържание и на наличен кредит, което се счита за нарушение на Регламента относно блокирането на географски принцип.

Контекст

Сътрудничеството в областта на защитата на потребителите се осъществява чрез мрежа от органи, които отговарят за прилагането на законодателството на Европейския съюз за защита на потребителите. За решаване на трансграничните проблеми техните действия се координират на равнището на Европейския съюз.

Националните органи отговарят за прилагането на законодателството на Европейския съюз за защита на потребителите. Благодарение на актуализирания Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите сега те разполагат с по-големи правомощия да откриват нередности и да предприемат бързи действия срещу недобросъвестните търговци.

Освен това с новата директива за по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза бяха изменени съществуващите правни инструменти на Европейския съюз за защита на потребителите чрез допълнително повишаване на прозрачността за потребителите, когато пазаруват на онлайн места за търговия.

Сътрудничеството се прилага за правилата за защита на потребителите, обхващащи различни области, като нелоялните търговски практики, електронната търговия, блокирането на географски принцип, пакетните туристически пътувания, онлайн продажбите и правата на пътниците.

За повече информация

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg