Пътниците, освободени от задължителни визи, ще бъдат предварително проверявани

Пътници от държави извън Европейския съюз (ЕС), освободени от задължителни визи, ще трябва да получат разрешение преди да могат да пътуват до ЕС, според нови правила, подкрепени от Европейския парламент на 5 юли.

Новата система на Европейския съюз за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), която следва да бъде оперативна през 2021 година, ще позволява допълнителни проверки на освободени от виза пътници. Тези, за които се счита, че представляват риск от гледна точка на сигурност или нередовна миграция, няма да бъдат допуснати в рамките не Съюза.

europeГраждани от повече от 60 държави и територии, освободени от задължителни визи за влизане в Европейския съюз, ще трябва преди да пътуват да попълнят личните си данни (име, дата и място на раждане, пол и националност ) в електронен формуляр, както и данните на документите за пътуване (валидност и държава на издаване на документите), личен адрес и данни за връзка, както и първата европейска държава на влизане.

Разрешението за пътуване ще струва 7 евро - безплатно за пътници под 18 години и тези над 70 годишна възраст - и ще бъде валидно за период от три години.

Кандидатът ще трябва да информира властите за всякакви сериозни криминални присъди (като тероризъм, сексуална експлоатация на деца, трафик на хора или наркотици, убийство или изнасилване), за пребиваване в определени военни или конфликтни зони или каквито и да било административни решения, които налагат те да напуснат държавата, през последните десет години.

В случаи на терористични престъпления, периодът ще бъде удължен до последните двадесет години, като ще бъдат необходими допълнителни изяснения за дати и държави на присъдата.

Всеки кандидат ще бъде проверяван автоматично във всички съответни бази данни, за да се провери дали съответния документ за пътуване е съобщен като изгубен или откраднат и дали лицето се издирва за арест. Преобладаващата част от кандидатите ще получават разрешението си почти веднага.

Докладчикът на Европейския парламент Кинга Гал (ЕНП, Унгария) отбеляза: „ Системата ETIAS ще запълни съществуващия недостиг на информация за пътници освободени от визи, като ще позволява оценяването на риска по отношение на сигурността или нередовната миграция, преди пристигането на пътниците на външните граници. Новата система е важен принос за засилването на сигурността на европейските граждани. Следователно това е важна крачка към по-засилена и умна система за границите и сигурността“ – съобщиха от Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Регламентът е подкрепен с 494 гласа „за“, 115 „против“ и 30 „въздържал се“. След одобрението от Европейския парламент, законодателството ще трябва да бъде официално прието от Съвета на министрите и после публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз. Целта е системата да бъде оперативна през 2021 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg