Групата на Европейската инвестиционна банка предостави 443 милиона евро на българската икономика през 2020 г.

Групата на Европейската инвестиционна банка предостави 443 милиона евро на българската икономика през 2020 г.

През 2020 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предостави заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 443 млн. евро за различни проекти в България. Това представлява ръст от 23% общо за финансовите дейности спрямо 2019 г.

През 2020 г. отпуснатите от Европейската инвестиционна банка заеми в България възлизат на 115 млн. евро. ЕИФ задели почти 328 млн. евро за нови линии за малки и средни предприятия, като се очаква да бъде мобилизирана сума от 1,8 млрд. евро за малки и средни предприятия в България, по-голямата част от която ще подкрепи тези от тях, които изпитват трудности заради пандемията от ковид-19.

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, отбеляза: „2020 г. ни поднесе големи предизвикателства. Пандемията от КОВИД-19 породи безпрецедентна глобална криза“. „На този фон, аз съм горда, че Групата на Европейската инвестиционна банка увеличи финансирането в страната, по-конкретно за малки и средни предприятия. Финансовата подкрепа от наша страна съдейства за подобряване живота на хората и играе важна роля за насърчаване на икономическото развитие на България по време на пандемията. Бих искала да благодаря на всички наши партньори и да ги уверя, че ние оставаме в готовност за оказване на подкрепа на малки и средни предприятия, регионалното сближаване, действията в областта на климата и градското развитие с цел създаване на заетост и просперитет в цялата страна.“

Маринела Петрова, заместник-министър на финансите на Република България, коментира: „Високо оценяваме активната роля на банката в осъществяването на стратегическите цели и приоритети на ЕК и на държавите членки, свързани с климата и готовността й да подпомага държавите членки при осъществяването на прехода към неутралност по отношение на климата. За да се ползват успешно предоставените от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка финансови възможности, е от съществено значение да бъдат идентифицирани конкретните инвестиционни нужди и да бъдат подготвени качествени проекти. Със своя опит и експертиза във финансирането на инвестиции в областта на инфраструктурата, иновациите, климата и околна среда, банката може да подпомогне значително този процес и да допринесе за успешния преход на България към въглеродна неутралност. “

По време на виртуална пресконференция, Маринела Петрова, зам.-министър на финансите на Република България и член на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка и Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, представиха резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на Европейската инвестиционна банка в България и обсъдиха стратегическите перспективи на Банката на Европейския съюз за предстоящата година. В допълнение, вицепрезидентът Павлова направи преглед на основните дейности на Групата на Европейската инвестиционна банка за 2020 г., включително отговора на пандемията от ковид-19 и ключовата роля на организацията в борбата с неблагоприятните климатични промени.

След пресконференцията се проведе виртуална конференция, организирана от икономическия отдел на Европейската инвестиционна банка, на която бяха представени резултатите за България от годишното проучване на Европейската инвестиционна банка относно инвестициите. Проучването включва уникална информация за корпоративната инвестиционна ситуация в Европейския съюз.

Проучването констатира, че в България пандемията има сериозно отражение върху фирмените стратегии за инвестиции. Почти половината от дружествата са били принудени да инвестират по-малко от планираното (46%), а инвестиралите повече са единици (7%). Реакцията на българските дружества на пандемията съответства на средните стойности за ЕС (45%). Една четвърт от дружествата отчитат ръст в ползването на цифрови технологии (25%) в сравнение с половината от дружествата в ЕС (50%). Една четвърт от дружествата очакват трайно намаляване на заетостта (25 %) като дългосрочно следствие от ковид-19, което е сходно на средните стойности за ЕС (21 %). Освен това, почти две-трети (63%) от дружествата в България не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието от изменението на климата, което е много над средното за ЕС (35%).

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигането на политическите цели на ЕС.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg