Ролята на водорода за постигане на целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Използването на нови енергийни носители като водорода, особено от възобновяема електроенергия, ще играе ключова роля в Европейския зелен пакт. Водородът може да се използва като гориво, енергиен носител или суровина и би могъл да намали емисиите в сектори, в които това би било трудно, особено в промишлеността и транспорта.

hydrogen

Водородната стратегията на Европейския съюз е насочена към използването на огромните бизнес възможности, свързани с производството на декарбонизиран водород. Интересът в световен мащаб ще означава нови възможности за фирмите от Европейския съюз, които се стимулират с приетите сега от Европейската комисия предложения.

Информационни документи

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите