ГЕРБ предлага Илиана Иванова от Стара Загора за български еврокомисар

Членът на Европейската сметна палата Илиана Иванова е предложението на ГЕРБ за български еврокомисар. От 2022 г. до момента тя е и председател на Комитета за контрол на качеството в ЕСП. Иванова е била три мандата председател на Втори одитен състав, отговарящ за „Инвестиции за сближаване, растеж и приобщаване“.

Iliana Ivanova

Илияна Иванова е отговорен докладчик за одити в областта за оценка на образованието, финансирано от европейски политики, младежката заетост, инициативата Индустрия 4.0 и цифровите иновации в Европа. Председател е на комитета за контрол на качеството, отговарящ за контрола върху всички одити, свързани с Плановете за възстановяване и устойчивост.

От 2009 до 2012 г. е била член на Европейския парламент, като е избрана за заместник-председател на комисията по бюджетен контрол и като член на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. От 2007 до 2009 г. е член на Столичния общински съвет. В периода 2004-2006 година е анализатор в банки и финансови институции в Далас и Аризона, САЩ.

През 2004 г. Илиана Иванова защитава MBA в глобалното управление от Thunderbird University, Arizona State University, Аризона, САЩ. През 1999 г. получава магистърска степен по международни икономически отношения от Икономическия университет във Варна. Владее английски, френски, немски и руски език.

www.infoz.bg  www.infoz.bg