Увеличава се размерът на минималната пенсия

От 1 юли 2017 г. минималната пенсия се увеличава от 161,38 лева на 180 лева, което представлява повишаване с 11,5%. От 1 октомври минималната пенсия ще бъде увеличена още един път - до 200 лева, което е нов ръст от 11,1%. За двете повишения бюджетът отделя 100 млн. лева през 2017 г.

pensiaТова стана след като Националният осигурителен институт (НОИ) утвърди промените в Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2017 година, с което се увеличава размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Това съобщиха от институцията след края на заседанието на Надзорния съвет на Института.

В резултат на промяната със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е около 100 млн. лева за 2017 г.

Надзорният съвет на НОИ утвърди и проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли тези пенсии ще бъдат увеличени от 118,14 лева на 120,98 лева. В резултат на предложената промяна ще се повишат и размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

www.infoz.bg

Теми: