Региони в растеж - награди

Стара Загора е сред най-добрите бенефициенти по програма “Региони в растеж“

Стара Загора получи награда като полуфиналист в кампанията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Моят град е моята крепост“. Кампанията е свързана със създаване и възпитание у децата на патриотизъм, висок дух и ценности.

delyan ivanov stara zagora nagrada„Младото поколение трябва да изпитва любов към родния край, да знае, че във всеки български град се случва нещо добро, което да задържи хората” - коментира министър Николай Нанков по време на награждаването на общините „отличници“ по оперативна програма “Региони в растеж“ за периода до 2020 година.

Наградата за Община Стара Загора, която е сред най-добрите бенефициенти по оперативна програма “Региони в растеж“, с чието финансиране  се организира кампанията, получи секретарят Делян Иванов на церемония в София.

В момента инвестиционните проекти, които община Стара Загора изпълнява с европейско финансиране от програмата са в размер на повече от 50 млн. лева.

Изпълняваните проекти са за подобряване на образователната и транспортната инфраструктура, и градската среда. Министърът напомни, че тези общини, бенефициенти на оперативна програма “Региони в растеж“, ще имат възможност догодина да получат допълнително финансиране за обекти в областта на модернизиране на образователната инфраструктура, обновяване на градска среда и мерки за енергийна ефективност на база преразпределение на неусвоен ресурс.

След втория полуфинал на “Моят град е моята крепост“, в началото на новата учебна година, през септември 2018 г., ще се проведат още два за останалите региони от страната, чиито домакини ще са Габрово и Стара Загора.

Моят град е моята крепост

www.infoz.bg  www.infoz.bg