ТЕЦ „Ей И Ес - Гълъбово” произведе 3,5 милиона мегаватчаса електроенергия през 2018 г.

ТЕЦ „Ей И Ес - Гълъбово” произведе 3,5 милиона мегаватчаса електроенергия през 2018 г.

ТЕЦ „Ей И Ес - Гълъбово” е произвела 3,5 милиона мегаватчаса (МВч) електроенергия през 2018 г., показва анализ на производствените резултати на топлоелектрическата централа. Използвани са 5,2 млн. тона лигнитни въглища, доставени от „Мини Марица изток”.

Произведеното количество от двата блока, които са с обща мощност от 690-мегаватовата е в пълен синхрон с нуждите на електроенергийната система на България и с подадените диспечерски заявки. Според представените данни през 2018 г. ТЕЦ „Ей И Ес - Гълъбово” е осигурила около 9,1% от електроенергията, която е използвана на българския пазар. В същото време централата е осигурила и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България.

Благодарение на технологичната си гъвкавост в ТЕЦ „Ей И Ес - Гълъбово” е използвана 8200 часа в режим за първично регулиране, а средногодишната продължителност на работа във вторично регулиране е 13 700 часа. В резултат на отношението си към околната среда и внедрените модерни технологии през миналата година топлоелектрическата централа е постигнала 98% средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация. Депонирала около 2 млн. тона пепелина и гипс, които били третирани в съоръжението за депониране на отпадъци.

www.infoz.bg  www.infoz.bg