ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе близо 10% от електроенергията в страната

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури близо 10% от произведената в страната електроенергия през първите три месеца на 2023 г. Това количество е достатъчно да покрие средното потребление за периода на почти 1 200 000 български домакинства или около 40% от общия им брой. Освен, че има важна роля за осигуряване на енергийните доставки, централата е и една от модернизираните мощности у нас, които отговарят в най-висока степен на европейските екологични стандарти.

През последните 20 години в централата са вложени близо 1.5 милиарда лева за удължаване живота на блоковете, екологизация и осигуряване на надеждна експлоатация. За периода са реализирани редица проекти, които да осигурят изпълнение на все по-строгите европейски изисквания за опазване на околната среда. В резултат е постигнато 97% ефективно очистване на димните газове от серен диоксид и се улавят 99.96% от емисиите на прах. Употребата на прясна вода е намалена наполовина, а 100% от генерираните отпадъчни води се пречистват. Изградено е и буферно езеро от 30 000 куб. метра за повторна употреба на водите.

„Разбираме важната роля на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ за енергийната сигурност и независимост на страната и работим постоянно за модернизиране и поддържане на високи оперативни стандарти. В резултат централата работи надеждно и отговаря на европейските изисквания за опазване на околната среда и безопасност. Това ни позволява да осигуряваме сигурна, достъпна и устойчива енергия за бизнеса и домакинствата, като същевременно подкрепяме икономическото развитие на страната“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сертифицирана от години по два международни стандарта – ISO 14001:2015, свързан с опазването на околната среда, и ISO 45001:2018 (OHSAS), който касае здравето и безопасните условия на труд. През септември 2022 г. тя премина успешно външен одит от международната сертифицираща организация SGS, който доказа за пореден път, че централата отговаря на строгите изисквания на двата стандарта.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява втората по големина топлоелектрическа централа в България с инсталирана мощност от 908 MW. Тя има ключово значение за енергийния сектор като допринася за енергийната сигурност и независимост на страната и осигурява регулирането на електроенергийната система. Близо 1,5 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

ContourGlobal Maritsa East 3

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема