Над 2 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2019 г.

Приходи в размер на 2,230 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2019 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата.

Близо 34% от тях (750 млн. лв.) се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.

power linesСъс събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. Предвидено е също така от приходите, събрани във фонда, да бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници, определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и приходи от цена „задължение към обществото”.

* * *

Производството на електроенергия в България отбелязва ръст от 17,1 на сто през ноември 2018 г. спрямо предходния месец, показват данни на Националния статистически институт. За същия месец намалява производството на твърди горива (8,6%), бензин (6,5%) и на дизелово гориво с 4,4 на сто.
През ноември в България са били добити 3 млн. тона кафяви и лигнитни въглища, като от тях са изнесени 5 хил. тона. Спрямо ноември 2017 г. нараства производството на твърди горива (6,6%), пропан-бутан (11,1%), бензин (1,9%), дизел (10,6%) и електроенергия (10,4%).

При доставките на енергийни продукти за ноември 2018 г. ръст отбелязват тези на природния газ – с 36,3% до 308 млн. куб.м и електроенергията – с 14,7 на сто до 3 066 гигаватчаса.

www.infoz.bg  www.infoz.bg