Прокуратурата отмени приема на граждани

Със заповед на главния прокурор е преустановен приема на граждани в Приемната на главния прокурор и от административните ръководители на прокуратурите, с цел превенция и намаляване на риска от възникване на нови случаи на вирусна инфекция (COVID-19) предвид създадената епидемична обстановка. Молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения могат да се подават в информационните центрове на прокуратурите.

prokuratura

Справки за движението на преписки и дела могат да се извършват на място, по телефона или чрез електронната поща и електронните сайтове на прокуратурите.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема