Покана за предоставяне на оферти за проучване в областта на лозаро-винарския сектор

Във връзка с изпълнение на проект WINET - Trade and Innovation in Wine Industry BSB - 638, съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2014-2020, в който Търговско-промишлена палата - Стара Загора е партньор, моля да ни изготвите оферта за предоставяне на следните консултантски услуги:

WINET

  • Провеждане на проучване за развитието на лозаро-винарския сектор в Югоизточен и Североизточен регион за развитие.
  • Изготвяне на доклад на английски език, обхващащ следните аспекти:
  • Кратка история на развитието на винопроизводството в България
  • Институционална рамка за развитието на винопроизводството в България - нормативна уредба, политики за финансова подкрепа, управление на лозята и винопроизводството, организации и институции, работещи за развитие на лозаро-винарския сектор в Югоизточен и Североизточен регион за развитие
  • Винени региони и местни сортове в Югоизточен и Североизточен регион за развитие
  • Профили на винарни в Югоизточен и Североизточен регион за развитие
  • Анализ на винопроизводството в Югоизточен и Североизточен регион за развитие
  • Тенденции в търговията с вино
  • Винен туризъм
  • Перспективи за развитие на лозаро-винарския сектор в Югоизточен и Североизточен регион за развитие

Проучването ще се извърши в периода юли-октомври 2019 г. и трябва да бъде предадено в pdf формат до края на месец октомври 2019 г.

Очакваме оферти най-късно до 12.07.2019 г.

Проектодоговор

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg