Здравни осигуровки за младежи в месеците след завършване на средно образование

Всички ученици, които са завършили средното си образование през 2020 година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение през новата учебна година.

В повечето случаи, за периода на месеците от юли до септември, завършилите средно образование вече не са ученици, но все още не са и студенти редовна форма, и затова държавата не ги осигурява за сметка на бюджета. В тези случаи зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

При допуснати пропуски във вноските за здравно осигуряване, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравноосигурителните си права следва да внесат първата здравна вноска за юли в размер на 24.40 лева до 25 август 2020 г.

Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 561111. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне.

Справка e достъпна чрез е-услугата: Здравноосигурителен калкулатор, от сайта на Националната агенция за приходите на www.nap.bg. Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и на телефон: 0700 18 700, на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН, чрез клавиатурата на телефона.

Съветът ни към българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина, е да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение доказателствен документ за успешно приключил и заверен семестър или учебна година – редовна форма на обучение. Същото се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени от Националната здравно-осигурителна каса, съответно и да има право да ползва европейска здравна карта, в случай на необходимост, съобщават от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

 

Вижте също:

Здравни осигуровки през 2020 г. – размери и кой е задължен да ги плаща?

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg