Хора, които са приключили сезонна работа, плащат сами здравните си осигурителни вноски

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Сезонните работници, както и безработните, подават в НАП декларация Образец 7.

zdravni osigurovki

Това може да стане електронно, чрез Портала за електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите или с квалифициран електронен подпис, както и в офис на приходната агенция. Срокът за подаване на декларация Образец 7 е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Потребителите могат проверят здравноосигурителния си статус в Портала за е-услуги на НАП: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status или с въвеждане на ЕГН на телефон: 0700 18 700.

 

Прочетете също:

Вноската за здравна осигуровка за безработните през 2021 г. е 26 лeва месечно

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема