Промени в правилата на борсовия оператор целят овладяване на кризата с цените на електроенергията

Българската независима енергийна борса, по препоръка на Министерството на енергетиката, внесе днес в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар, които предвиждат премахване на „застраховка-гаранция“ като вид обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“.

pylon

По този начин на всички борсови сегменти ще продължат да бъдат изисквани обезпечения под формите на паричен депозит и банкова гаранция, или комбинация между тях. Това е и една от мерките, които правителството предложи на 27 септември, за овладяване на кризата с цените на електроенергията. Целта е тя да бъде внедрена максимално бързо в дейността на борсовия оператор.

„Промяната в правилата за работа на борсовия пазар ще съдейства за повишаване на прозрачността и за подобряване на функционирането му. Това е част от комплекса мерки, които предлагаме в защита на бизнеса от повишаващите се цени на електроенергията“, каза министър Живков.

„Правим всичко, което е в правомощията и възможностите на борсовия оператор, за да улесним търговските участници, да имаме по-ефективна и сигурна търговия на борсата, и най-важното – в резултат на това да има реална полза за потребителите на електрическа енергия в страната ни“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на Българската независима енергийна борса.

Мотивите за внесеното в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение са повишаване на защитата на добросъвестните и спазващите правилата търговски участници, които, при евентуално неизпълнение на задълженията на насрещната страна, ще могат по-лесно и по-сигурно да удовлетворят своите финансови претенции от обезпечението, което са изискали да бъде предоставено.

Предстои предложението да бъде обсъдено от Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg