Завършилите средно образование през 2018 г. внасят здравни осигуровки

Завършилите средното си образование през 2018 г. трябва сами да внасят здравни осигуровки докато постъпят на работа или продължат образованието си в университет редовна форма на обучение, независимо дали той е в България или в чужбина.

„За целта те подават Декларация № 7 в офисите на Националната агенция за приходите, по пощата с обратна разписка, или с ПИК, ако имат такъв. Това трябва да стане до 25 август 2018 г. и ежемесечно до 25-о число следва да се плащат осигуровките, които на месец са 20,40 лева. Здравните права се губят при три неплатени месечни здравни вноски. Парите могат да се внесат и предварително до месеца, в който зрелостникът добие студентски права” – съобщи Ивана Георгиева, главен инспектор по приходите в Офиса на НАП – Стара Загора.

„Не съм наясно, но моите родители ми обясниха как стоят нещата. Те ще поемат моите разноски за месеците преди да стана студент” – обяснява Александър Чемширов.

Националната агенция за приходите предлага нова услуга за плащане на дължимите осигуровки. „Имаме поставени ПОС терминали. Всички, които притежават банкови карти, могат да използват услугата. Плащането е без такси” – каза Ивана Георгиева.

Студентите, които учат в чужбина, трябва всяка година да представят в офисите на Националната агенция за приходите удостоверение от съответния университет, че учат редовна форма на обучение, за да може да бъде здравно осигурен в България.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема