Как да говорим, за да бедем чути? Обучение с опитния експерт Анна Цолова

Как да говорим, за да бедем чути? Обучение с опитния експерт Анна Цолова

В сложния период на трансформации и търсене на вярна посока за бъдещето, присъствието на гражданските формирования в публичното и медийно пространство е от изключително голямо значение. Понякога фалшиви новини, изфабрикувани компромати и обвинения стават сериозна пречка пред пълноценното функциониране на неправителствените организации. Много често на тях се гледа дори враждебно.

Липсата на умения и инструменти за публично представяне и недружелюбната медийна среда, са част от причините за общественото недоверие. А неправителствените оргонизации искат и заслужават обществото да ги познава повече и повече да вярва в добрите им намерения.

Как да се представят по-успешно, как да говорят пред медиите така, че да бъдат забелязани и чути – това е опитност, която все още не се преподава, а за работата на организациите в третия сектор е изключително важна. По проект „Синергия на мрежата“, на Клуб „Отворено общество“ Стара Загора, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се проведе практическо медийно обучение. Проектната дейност обогати комуникативните възможности и умения за публично представяне на граждански формирования, участващи в новосъздадената общност Целодневният образователен пакет включи овладяването на техники за справяне с неудобни въпроси, ясното и точно изразяване и формулиране на ярки послания, смисленото и убедително говорене пред публика. Поведението пред камера и микрофон допълни специализираната насоченост на обучението. Привличането на социалните мрежи и медиите към каузите на нестопанските организации изисква и налага търсенето на съвременни и креативни подходи. Най-важната роля в обучението изпълни водещата Анна Цолова, опитен, утвърден в медийно пространство експерт, преподавател в Нов български университет.

X3 05962 

www.infoz.bg  www.infoz.bg