Годишната ремонтна програма в ТЕЦ „AES Гълъбово“ завърши успешно

Годишната ремонтна програма в ТЕЦ „AES Гълъбово“ завърши успешно

Топлоелектрическата централа „AES Гълъбово“ успешно приключи своята планова годишно-профилактична кампания. Ремонтната кампания на първия и втория блок беше завършена съответно през септември и ноември. Така мощностите на най-модерната въглищна централа в България са напълно готови да поемат очакваното по-голямо натоварване през зимния сезон. Централата има осигурени на склад над 400 хил. тона въглища.

Това количество е значително над изискваните по закон задължителни запаси от гориво. Наличното количество въглища би осигурило нормалната работа на централата при пълно натоварване на мощностите за поне 20 дни. ТЕЦ „AES Гълъбово“ има на склад и изискваните количества от течно гориво за разпалване на блоковете, както и варовик, необходим за процеса на сероочистване, съобщиха от дружеството.

Централите на „AES България“ – ТЕЦ „AES Гълъбово“ и вятърен парк „Свети Никола“, произведоха общо през ноември 2021 г. близо 269 000 MWh (мегаватчаса) електроенергия за българските потребители, което представлява 8% от общата потребена електроенергия в страната за този месец. Най-високотехнологичната въглищна централа в страната е произвела близо 238 700 MWh надеждна електроенергия през ноември 2021 г., като общо генерираното от ТЕЦ „AES Гълъбово“ количество електроенергия за единадесетте месеца на годината е близо 2 950 000 MWh. Вятърната електроцентрала „Свети Никола“, който е най-големият вятърен парк в страната, е осигурил за българските потребители близо 30 300 MWh чиста електроенергия през ноември 2021 г. От началото на годината до края на ноември 52-те вятърни турбини на парка са произвели 285 000 MWh електроенергия. Това за пореден път показва ключовото значение на ТЕЦ „AES Гълъбово“ и Вятърната електроцентрала „Свети Никола“ за енергийната сигурност на България и стабилността на енергийната система на страната.

aes wind

aes

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „AES Гълъбово“ и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола“ край Каварна.

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.

AES Bulgaria

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема