Снегопочистващата техника ще бъде на разположение 24 часа в денонощието

Снегопочистващата техника ще бъде на разположение 24 часа в денонощието

Преглед на готовността на общинските структури при възникване на неблагоприятни метеорологични условия през зимния сезон беше направен на заседание на Щаба за защита при бедствия в Община Стара Загора.

Участниците разгледаха комплекс от последователни и взаимно свързани процедури, насочени към подготовка на специализираната техника за зимно поддържане на пътната мрежа, уточняване на задачите на специализираните органи за реагиране при възникване на инциденти, обезпечаване на функционирането на градския и междуселищен транспорт, техническото обслужване на отоплителните системи в училища и детски градини и други специфични дейности.

За зимния сезон на 2016/2017 г. Община Стара Загора разпредели пешеходните зони и пътната мрежа в града, за зимно поддържане и снегопочистване, между общинската администрация и ”Грийн партнърс – БКС”, с цел създаване на организация за работа и осигуряване на нормално функциониране на всички обществено обслужващи системи. Своевременната поддръжка на пътната мрежа ще се осъществява чрез обработване с химически вещества и последващо отстраняване на снежната покривка. „Грийн партнърс“ разполагат с 8 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване на химически продукти, 2 само за химически продукти и 3 за ръчно разпръскване.   

Дейностите за зимно поддържане на пътната мрежа IV (четвърти) клас ще се изпълняват от "Пи Ес Ай" АД, което разполага с 9 специализирани машини за почистване на сняг и 11 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване. Въведената организация за зимно поддържане е по системата на агенция ”Пътна инфраструктура”, с разработени критерии за оценка на качеството на зимното поддържане и система за контрол.

На 17 ноември се проведе технически преглед на специализираната техника за зимна поддръжка "Пи Ес Ай" АД, а на 25 ноември - на ”Грийн партнърс - БКС”. Представената техника е готова за експлоатация при зимни условия. Специализираните машини са технически изправни. От 1 декември ще се въведе денонощно дежурство на техниката за зимно поддържане.

Осигурено е надеждното функциониране на системата за проследяване – GPS, която позволява проследяване в реално време на работата на всяка машина. Предвидено е при силни ветрове, част от общинската пътна мрежа да се забранява за използване, като се обозначава по подходящ начин.

Улиците в малките населени места ще се почистват от наличната техника в съответното населено място. Ако в населеното място няма подходящи специализирани машини, е предвидено машини на "Пи Ес Ай" АД да извършват отстраняване на снега до автобусните спирки. Отоплителните системи на автобусите за градски транспорт са технически изправни.

Извършени са ремонтни дейности по четвъртокласната пътна мрежа и по улиците на Стара Загора. Предприети са активни действия за подобряване на отводнителните системи в част от населените места от общината. Проведени са мероприятия за съгласуване на дейностите с Районно управление ”Полиция”, Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”, Втора механизирана бригада и други организации, както и с търговските дружества за използване на инженерно – строителна техника.

В заседанието участваха секретарят на общината Делян Иванов, директори на дирекции и началници на отдели и представители на организации и фирми, които имат отношение към темата.

www.infoz.bg

Теми: