В Община Стара Загора обсъдиха действия по повод очакваните снеговалежи

Координирането на съвместните действия във връзка с очаквания през почивните дни снеговалеж беше обсъдено днес на среща, организирана от секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов.

В нея участваха представители на общинската администрация, административните бюра, кметовете и кметските наместници на населените места в общината.

Заседание зимна готовностТе обсъдиха съвместните си действия с представители на снегопочистващите фирми, които също участваха в срещата, при евентуално усложняване на обстановката в региона. Селските кметове поискаха по-голямо внимание към определени участъци на пътищата в техните села, около спирките на автобусите и пешеходните пътеки, които също следва да се почистват паралелно с пътните платна. Някои от тях изказаха задоволство от предприети действия в помощ на населението, по време на последния снеговалеж.

През зимния сезон 2015/2016 год., дейностите за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа се изпълняват от „Пи Ес Ай" АД с 26 специализирани машини , а зимната поддръжка на уличната мрежа в града се извършва от „Зауба" АД, с 12 специализирани машини. Улиците в малките населени места се почистват от наличната техника в съответното населено място. Ако в населеното място няма подходящи специализирани машини, е предвидено машини на „Пи Ес Ай" АД да извършват отстраняване на снега до автобусните спирки.

Директорът на Областния съвет на Българския червен кръст в Стара Загора Стефка Абаджиева запозна кметовете и кметските наместници с хранителната програма на БЧК в помощ на уязвими групи граждани. В 49 села на старозагорска община 488 жители ще получат общо 6 636 кг храни, в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
Създадена е организация за раздаването, което ще продължи до 29 януари и всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат 13,6 кг хранителни продукти - 5 кг брашно, 3 кг леща, 3 кг спагети, 1,6 кг компот и 1 кг конфитюр.

Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2014-2015 г.), към правоимащите са добавени и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии от 2012 г. до сега.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)