Scalefocus с приз от Forbes Business Awards 2022 за иновативна компания

Scalefocus затвърди позицията си на лидер сред компаниите с успешни практики, свързани с въвеждането на иновативни начини на работа, спечелвайки приза на Forbes Business Awards 2022 в категория „Иновативна компания“ за втора поредна година. Признанието идва във важен етап от развитието на организацията, която тази година празнува своя 10-годишен първи юбилей. През годините Scalefocus устойчиво надгражда екипите, процесите и бизнес активностите си.

Следва стратегия за превръщането си в мултинационална компания с фокус върху предоставянето на цялостни решения с висока добавена стойност, които ускоряват бизнес трансформацията на клиентите ѝ, помагайки им да иновират и да посрещат успешно технологичните и бизнес предизвикателства.

Днес компанията е предпочитан технологичен партньор за редица Fortune 500 компании и лидери в различни индустриални вертикали – здравеопазване, финанси и застраховане, енергетика, информационни технологии и други. Формулата за успеха е превръщането на иновацията в неизменна част от културата на Scalefocus.

„Преди няколко седмици Scalefocus навърши десет години и да получим точно тази награда за иновации, при това за втора поредна година, е огромно признание за нас. През това десетилетие извървяхме дълъг път като компания, като за нас иновацията винаги е била начин на мислене, който сме се стремели да развиваме и надграждаме с всяка изминала година“, каза по време на церемонията Иван Иванов, изпълнителен директор на Scalefocus.


scalefocus

Scalefocus – 10 години с 500 реализирани проекта за над 300 клиенти от 3 континента

Scalefocus поставя своето начало през 2012 г. с един офис в България и само няколко човека екип. Десет години по-късно е призната от организации като Forbes, Deloitte и Financial Times за една от най-бързо развиващите се компании в Европа и за най-иновативната компания в България, оставяйки трайна положителна следа с 500 успешно реализирани проекта за над 300 клиенти от цял свят. Днес екипът на Scalefocus наброява близо 800 човека, работещи в 4 държави, като компанията има 7 развойни центъра в България, Северна Македония и Турция, както и търговско представителство в САЩ.

От създаването си до днес основен приоритет на Scalefocus са персоналното отношение към клиента, иновативните решения и предоставянето на услуги с висока добавена стойност, които подпомагат иновациите и бизнес трансформацията на клиентите. През годините Scalefocus изгражда богата технологична експертиза в разнообразни индустриални вертикали, които поставят основите за растеж и ще останат приоритетни и за в бъдеще. Такива са секторите на ИТ, здравеопазване, финанси и застраховане, енергетика и др.

Един от най-важните приоритети на Scalefocus са хората, като се поставя акцент върху създаването на възможности за професионалното им развитие. Компанията активно работи за формирането и развитието на лидери в рамките на организацията. Това е важен елемент от културата и идентичността на Scalefocus, който носи и висока стойност за хората. Силен мотиватор е и работата по комплексни и иновативни проекти за водещи международни организации. Насърчава се споделянето на знания и опит чрез разнообразни инициативи – от менторски програми, при които по-опитни колеги помагат и напътстват по-младите, през технологични обучения и такива за меки умения, до различни формати, насочени към обсъждане на най-новите тенденции и споделяне на добри практики.

Scalefocus активно работи и за развитие на млади таланти в страните, в които оперира. Чрез партньорство с водещи университети и училища, както и чрез собствената си безплатна Scalefocus Академия, компанията помага за обучението на квалифицирани специалисти в разнообразни технологични направления и подкрепя развитието на цялата IT екосистема. Важен фокус през годините Scalefocus поставя и върху участието в про-боно проекти, дарителски инициативи и подкрепа на социалнозначими каузи.

„Продължаваме да надграждаме екипите, процесите и бизнес активностите си, следвайки стратегия за превръщане на Scalefocus в мултинационална компания с акцент върху предоставянето на цялостни софтуерни решения и услуги с висока добавена стойност, които ускоряват бизнес трансформацията на клиентите ни, помагат им да иновират и да посрещат успешно технологичните и бизнес предизвикателства. Активно работим за създаване на възможности за развитие за колегите ни, които са основният двигател за успеха на компанията. Целим Scalefocus да бъде и положителен катализатор за развитие на цялата айти екосистема в България и страните, в които оперираме“ – споделя посоката, в която компанията продължава да се движи за в бъдеще Иван Иванов, изпълнителен директор на Scalefocus.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg