Пожаро-тактическо занятие се проведе в рудник Трояново - 1

Пожаро-тактическо занятие се проведе в рудник “Трояново - 1“

В рамките на седмицата, посветена на професионалния празник на служителите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, от 9 до14 септември ,Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението при „Мини Марица-изток” ЕАД проведе пожаро-тактическо занятие в рудник “Трояново - 1“.

От Втора зона в архива на рудника автоматично беше подаден сигнал за възникнал пожар чрез инсталираната в началото на тази година нова пожароизвестителна система, съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Архивохранилищата и сървърните помещения са с високо ниво на риск и на защита, завишен е контролът на достъп, на пожароизвестяване, на пожарогасене и на режима на евакуация. След автоматичното известяване от системата от датчици и сигналът, подаден от служител на архива, пристигнаха пожарна кола и линейка. Междувременно електрозахранването беше изключено. В нормативните шест минути служителите от сградата се евакуираха на сборния пункт пред управлението на рудник“Трояново - 1“. Отговорниците по пожарна безопасност, които следят за евакуацията, докладваха дали има останали в сградата. Беше прекъснат изпит по търговска експлоатация във връзка с провеждането на пожаро-тактическото занятие. Единственото неевакуирано лице беше изведено от оборудваните с апарати пожарникари и му беше оказана първа помощ. Пожарът беше овладян без да бъдат допуснати щети. Огнеборците и отговорните лица от рудника подписаха протокол за извършената оперативно-тактическа дейност според предписанията и противопожарните разпореждания, съобщиха от пресцентъра на "Мини Марица-изток".

Занятието продължи с обобщението на ръководителя на отдел „Здравословни и безопасни условия на труд” в рудника Илия Илиев за специален акцент, който се поставя в инструктажите по безопасни условия на труд върху първата долекарска помощ и евакуацията от място с възникнал пожар. Преди всичко е грижата за живота на хората и затова първо се евакуират бедстващите, гаси се и след оглед за нивото на безопасност се определя режима на достъп. Главен инспектор здраве и безопасност при работа Деян Димов демонстрира работа с различни видове пожарогасители, за да припомни наученото при предишни тренировъчни занятия. Ръководителят на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” при „Мини Марица-изток” ЕАД Иван Иванов благодари на участниците в пожаро-тактическото занятие за експедитивността и навременната евакуация и подчерта необходимостта от основни познания за спецификата на видовете пожарогасители.

Малко преди занятието кметът на село Трояново Калоян Колев благодари на управителя на рудник „Трояново-1“ Милен Манов за навременната и ефективна намеса на пожарната служба в рудника при възникнал пожар в началото на седмицата в дома на двама възрастни и трудно подвижни хора, чиито живот и имущество са спасени. Един от многото реални резултати от съвместната професионална дейност на пожарникарите и превантивните решения на мениджърския екип на „Мини Марица-изток” ЕАД за приоритетни инвестиции в пожарообезопасяването.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24