Инж. Тодор Тодоров е новият изпълнителен директор на Мини Марица-изток

На 15 април 2024 г. с решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД. На мястото на инж. Илза Чинкова, като член на Съвета на директорите, застава Тодор Тодоров. С решение на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД от днес, той е избран за изпълнителен директор.

На 28 юли ще бъде спряна водата в Раднево и в населени места в общината

Заради отстраняване на възникнала авария на довеждащ водопровод за Раднево, на 28 юли, от 8:00 до 18:00 часа, ще бъде спряно водоподаването в Раднево, селата Ковачево, Новоселец и Пет могили, както и в ТЕЦ „Марица изток 2“. Това съобщиха от „Водоснабдяване е канализация“ ЕООД – Стара Загора. Засегнатите от смущенията във водоподаването могат да получат повече информация от денонощния дежурен на експлоатационен район „Стара Загора”, на телефони 042/601 639 и 042/601 648.

Започва частична реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа в Раднево

 На 29.06.2022 г. в 11 часа в град Раднево на ул. „Андончо Черковски“, източно от болницата, ще се състои официална церемония по откриване на строителен обект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора.

Рудник Трояново-1 отбелязва 70 години

Навършват се 70 години от първата копка, с която започва изграждането на рудник „Трояново-1“, дал началото на гиганта на българския открит въгледобив „Мини Марица-изток“ ЕАД. На 3 март 1952 г. Йордан Иванов и Кольо Петков, работници от ДСО „Минстрой”, под ръководството на техническия ръководител Петко Николов правят символичната първа копка на рудник „Трояново-1”.

Мини Марица-изток ще обезпечи работата на централите при максималното им натоварване

Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг проведе изнесено заседание на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Неговите членове и изпълнителен директор Иван Андреев се запознаха на място с работата на дружеството и проведоха среща с изпълнителния директор инж. Илза Чинкова, Съвета на директорите и представителите на ръководството.

Обекти и населени места със спряно водоподаване на територията на община Раднево

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с отстраняване на възникнала авария на довеждащ водопровод за Раднево ще бъде спряно водоподаването на 24 февруари до 18.00 часа в Раднево, с. Ковачево, ТЕЦ „Марица изток 2“, с. Новоселец и с. Пет могили.

Теми:
Инж. Илза Чинкова: Имаме аргументите и всички основания да искаме повишаване на цената на въглищата

Инж. Илза Чинкова е избрана за член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД, до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране на член представител на държавата в борда. От 1 февруари 2022 г. тя поема и функцията на изпълнителен директор на въгледобивното дружество, съобщиха от пресцентъра. Тя беше представена пред ръководния състав от Диян Димитров, член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг.

Декларация в подкрепа на иновативни проекти за бъдещето на Мини Марица-изток изпратиха от въгледобивното дружество

Декларация до президента, министър-председателя, заместник министър-председателя по управление на европейските средства и до министрите на икономиката и енергетиката, подписана от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов беше изпратена днес.

В Мини Марица-изток отбелязаха Световния ден за безопасност и здраве при работа

В „Мини Марица-изток“ ЕАД беше отбелязан Световния ден за безопасност и здраве при работа - 28 април. Мениджърският екип, управителите на трите рудника, социалните партньори, ръководители от управлението, работници и служители в дружеството почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите по време на производствени аварии и трудови злополуки в енергийния комплекс.

Мини Марица-изток проведе кариерно ориентиране за ученици

Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД проведоха срещи по кариерно ориентиране за ученици от община Раднево. В тях участваха шестокласници и седмокласници от Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Средно училище „Гео Милев“ и Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ в Раднево, Основно училище „Поп Минчо Кънчев“, с. Коларово и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сърнево.

Започва проучване на възможностите за улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на СО2 в България

Бъдещето на комплекса „Марица-изток” в светлината на новите възможности, които предлагат науката и технологиите обсъдиха днес на среща в централата на въгледобивното дружество изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, ректорите на Минно-геоложкия и Техническия университети - проф. д-р Ивайло Копрев и проф. дн инж. Иван Кралов.

Търси се решение за бъдещето на енергийния комплекс Марица-изток

Поредна среща в търсене на най-добрите перспективи за бъдещето на Мини „Марица-изток” и енергийния комплекс, проведе изпълнителният директор на въгледобивното дружество Андон Андонов с министъра на образованието Красимир Вълчев, зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и лидера на КНСБ Пламен Димитров.

Мини Марица-изток подпомогна проучването на археологически обекти

Археологическият музей „Марица-изток” в Раднево завърши спасителни разкопки на три обекта през 2020 г., финансирани с над 242 500 лева от Мини „Марица-изток” ЕАД. През август се извършиха спасителните археологически разкопки в местността Боялъка на терен, определен за концесия на мините.

Три нови нафтовоза са доставени са доставени за рудниците на Мини Марица-изток ЕАД

В склада на отдел „Инвестиции“, на територията на рудник „Трояново-1”, бяха доставени 3 товарни автомобила с цистерни марка IVECO, в изпълнение на договор от 5.05.2020 г. Той е на обща стойност 883 977 лв. без ДДС, която включва освен доставката на трите автомобила и гаранционно обслужване на стойност 8 748 лв. без ДДС, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Стриктен контрол и дисциплина в Мини Марица-изток предвижда заповед на изпълнителния директор

Предвид настъпването на есенния сезон и грипните вируси, в „Мини Марица-изток” ЕАД ще се следи стриктно за спазване на противоепидемичните мерки, контрола и дисциплината в дружеството. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов от 22 октомври 2020 г.

Страница 1 от 8