„Мини Марица-изток” проведе часове по кариерно ориентиране за ученици

Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД проведоха срещи по кариерно ориентиране за ученици от община Раднево. В тях участваха шестокласници и седмокласници от Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Средно училище „Гео Милев“ и Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ в Раднево, Основно училище „Поп Минчо Кънчев“, с. Коларово и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сърнево.

online dualno 1

Кариерното ориентиране е част от ангажиментите на „Мини Марица-изток” като партньор в дуалното обучение на Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“. Дружеството предостави на училищата филм за историята на комплекса „Марица-изток“. В срещите с учащите се участваха Жанета Тенева, ръководител на Центъра за професионално образование, Стойко Иванов, ръководител отдел „ЖП транспорт“ и Николай Петков, инженер качество в отдел „Механооборудване”.

Учениците получиха отговори на много въпроси, свързани със същността на дуалното обучение, за „мъжките“ и „женските“ професии в комплекса, за неговото бъдеще, за онлайн обучението и много други. Срещите се превърнаха в интересен разговор, чието продължение следва в търсене на пътя за професионална реализация на младите хора.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е поело дългосрочни ангажименти да инвестира в обучението на млади хора чрез осигуряване на работа. Дуалното обучение има предимството да осигурява в реална работна среда подготвени и квалифицирани кадри, според потребностите на дружеството. Това мотивира младите хора да усвояват качествено нужните професии и да се реализират ефективно на пазара на труда.

www.infoz.bg  www.infoz.bg