Инж. Илза Чинкова: Имаме аргументите и всички основания да искаме повишаване на цената на въглищата

Инж. Илза Чинкова е избрана за член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД, до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране на член представител на държавата в борда. От 1 февруари 2022 г. тя поема и функцията на изпълнителен директор на въгледобивното дружество, съобщиха от пресцентъра. Тя беше представена пред ръководния състав от Диян Димитров, член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг.

Диян Димитров подчерта, че се надява да има дълъг хоризонт за работа и да бъде създаден добър екип, който да осигури приемственост. По думите му, от холдинга заявяват своята готовност да откликват на предизвикателствата пред „Мини Марица-изток“ ЕАД и проблемите на заетите в дружеството, които могат да разчитат на пълна подкрепа в дългосрочен порядък. Диян Димитров увери, че решението за промяна на седалището на „Мини Марица-изток“ ЕАД ще бъде отменено.

Инж. Илза Чинкова подчерта намерението си да създаде спокойна и сигурна работна среда, в която всеки да допринесе за постигане на високи професионални резултати. Именно те стоят в основата на устойчивия растеж и стабилната енергийна система на страната. На въпрос на социалните партньори за цената на въглищата, инж. Чинкова сподели, че тя дава възможност за инвестиции и по-добро ниво и надеждност на техниката за осигуряване на добива. „Имаме аргументите и всички основания да искаме повишаване на цената на въглищата. Ще държа на приемственост. Заедно с вас ще търсим най-добрите решения за комплекса, да работим максимално дълго и при най-добри условия“ - добави тя.

Зам. изпълнителният директор Димитър Чолаков отправи своето пожелание за успех и високи постижения като подчерта: „Трудностите винаги са ни обединявали, да докажем, че със своята всеотдайна работа и висок професионализъм сме готови да посрещнем всяко предизвикателство“.

Илза Чинкова проведе и първата си среща с управителите на трите рудника в комплекса „Мини Марица-изток“ ЕАД – Милен Манов, Живко Бончев и Тошко Кавалджиев.

chinkova 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg