Над 1300 фирми в област Стара Загора не са платили корпоративния си данък в срок

1312 юридически лица от Старозагорска област не са платили в срок пълния размер на декларирания данък печалба. На 31 март изтече срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция.

bookkeepingЗабавянето на плащането на данък печалба води до: начисляване на лихви за всеки просрочен ден и до предприемане на действия за принудително събиране на дълга.

Годишната декларация са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 г. Над 2000 юридически лица от областта не са го направили и вече са санкционирани, независимо от това дали са упражнявали дейност или не. Минималните глоби за неподадена в срок декларация са: 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

От тази година е позволено подаване на коригираща декларация след законноустановения срок. При откриване на счетоводна грешка след срока за подаване на годишната данъчна декларация (31 март 2017 г.), подателят има право еднократно в срок до 30 септември на текущата година да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП: 0700 18 700 на цената на градски разговор.

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема