Адреси и телефони на административните бюра в Стара Загора

Административните бюра на територията на Стара Загора, както и кметствата в малките населени места в общината, ще работят извънредно с граждани, които имат необходимост от промяна на настоящ адрес, и на 22 март, неделя, от 10:00 часа до 17:00 часа.

Извънредното работно време се въвежда във връзка с мерките, целящи превенция разпространението на COVID-19 в Стара Загора, както и в изпълнение на Заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 20 март, касаеща придвижването на граждани между областните градове.

За промяна на настоящ адрес са нужни следните документи:

  • документ за собственост;
  • други документи, доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
  • писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е в пряка роднинска линия със собственика.

Заявлението се подава лично или от упълномощено лице с нотариална заверка на подписа.

На 23 март, понеделник, Административните бюра, както и кметствата в малките населени места, ще работят с обичайното си работно време – от 8:30 до 17:30 часа.

Адреси и телефони на административните бюра в Стара Загора


  • Център – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22, тел. 042 602 859; 042 625 098; 042 625 098; 042 626 851;
  • Изток – ул. „Ангел Кънчев“ №70, тел. 042/269 023; 042/268 072; 042/267 146;
  • Запад – ул. „Княз Александър Батенберг“ № 19 тел. 042 603 175; 042 645 117; 042 626 234;
  • Железник – ул. „Младост“ № 29 тел. 042 277 176; 042 279 198; 042 279 198;
  • Лозенец – кв. „Лозенец“, площад „Победа“, тел. 042 603 401;
  • Зора – кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 7, тел. 042 690 006.
  • Кольо Ганчев – кв. „Кольо Ганчев“, ул. „Българско Възраждане“ № 21, тел 042 607 093.

Засилени мерки срещу разпространението на коронавирус в Стара Загора

www.infoz.bg  www.infoz.bg