Изследвания чрез метода термовизуална диагностика ще се проведат в Казанлък

Изследвания чрез иновативния метод термовизуална диагностика ще се проведат в Казанлък. От 3 до 7 февруари 2020 г. д-р Васил Маргаритов и екипа му ще имат изнесен кабинет в Медицински Център „Чек Пойнт Кардио“ на ул. „Христо Ботев“ № 35. Термографски изследвания - заснемане и разчитане ще се извършват от 9:00 до 18:00 часа. Изследването продължава около 40 - 50 минути. Записванията стават на телефон + 359 888 272 888.

Колко често си правите профилактични прегледи? Знаете ли, че освен на зъболекар и мамограф, който има и доста странични неблагоприятни ефекти, е добре да правите диагностика на цялото си тяло, защото всички процеси в него са свързани. В наши дни, традиционната медицинска парадигма — диагноза и лечение — започва да отстъпва място на един по-модерен поглед към човешкото здраве, който цели да идентифицира и елиминира здравните рискове, още преди да са се развили. Термографията е метод за профилактикаи проследяване на здравословното състояниe, напълно безвреден метод.

Какво всъщност е термография?
Нашето тяло излъчва топлина чрез кожата. Тя може да бъде „уловена“ с чувствителна инфрачервена камера и посредством специализиран софтуер се превръща в изображения, наречени термограми. Ценността на метода се състои в това, че той е не само образен, а и функционален! Различните физиологични системи в човешкия организъм не са в състояние да работят автономно, нарушенията в една област задължително се отразяват в други физиологични направления и много често в температурни разлики, съпроводени с атипично кръвоснабдяване. Дисфункцията в някой от анатомичните органи предшества хроничните заболявания и в редица случаи термографията успява да улови именно тези ранни симптоми.

mri

Предимствата на термографията са: неинвазивност, безопасност и функционалност, т.е. няма облъчване, няма инжектиране на контрастни вещества и може да се повтаря неограничен брой пъти. Освен това термографията показва отклонения във функците на даден орган или система, понякога преди да са започнали структурни промени.

Термографското заснемане на тялото се извършва с инфрачервена камера от последно поколение. Изображенията се разчитат от сертифициран медицински специалист.

Технологията на безконтактна термография е подходяща, както за жени, така и за мъже. Няма възрастови ограничения. Приложима е при патология на млечните жлези, особено при жени с гръдни импланти, които задължително трябва да си правят годишен профилактичен преглед, а мамографията е невъзможен, дори опасен за тях метод. Термографията се прилага и при съдови заболявания, скелетно-мускулни разтройства, извънчерепни съдово-мозъчни болести, заболявания на щитовидната жлеза, нео-пластични процеси (тумори), възпалителни процеси и други.

Термовизията е съпътстващ метод за диагностициране на над 70 заболявания и състояния. Тя е уникален способ за наблюдаване на динамичните физиологични промени в човешкото тяло. Исторически погледнато обаче, в масовото съзнание най-популярният инструмент за наблюдение си остават рентеновите лъчи, независимо от това под каква форма са насочени към нашите органи: рентгенограма, компютърна томография, мамография и т.н. Оттук е и естествената тенденция постоянно да се сравняват рентгеновите скрининги с термовизионните скрининги, което е напълно погрешно. Термографията е най-добра за проследяване на динамични физиологични състояния, докато рентгеновите лъчи фиксират определено анатомично състояние, обикновено в напреднал стадий.Термографията е абсолютно неинвазивно изследване, докато рентгеновите лъчи носят радиация, към която някои от нашите органи и тъкани са особено чувствителни.Всяко едно от тези два вида изследвания има своите достойнства. При разумното им съчетаване може да се постигне не само моментно фиксиране на дадено състояние, но и превенция на бъдещи заболявания.

www.infoz.bg  www.infoz.bg