В Казанлък започна цялостна реконструкция на водопроводната мрежа

В Казанлък официално беше даден старт на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

На събитието присъстваха областният управител на област Стара Загора проф. Наско Василев, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, управителят на „Водоснабдяване и канализация” EООД инж. Румен Райков, представители на обединението „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД, журналисти и много граждани. Тържествен водосвет за здраве и успех отслужи Старозагорският митрополит Киприан.

Проектът е насочен към подмяна на над 20 км водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, западно от р. Енинска, южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от жп линията.

Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите амортизирани етернитови и стоманени водопроводи в трите ДМА зони, каза инж. Райков. Ще бъде реконструирана и близо 1 км от канализационната мрежа на града.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова пожела успех на мащабния проект и изказа надежда, че след приключване на реконструкцията на старата водопроводна мрежа по улиците ще бъдат преустановени и авариите. Благодари на целия екип на „Водоснабдяване и канализация” като подчерта, че освен работата по мащабния проект, те продължават да изпълняват ангажиментите си към община Казанлък.

Божидар Роев, представител на обединението „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД благодари на възложителите и изказа желанието си да предостави на гражданите на Казанлък един работещ продукт, на който да се наслаждават.

В подобекта, свързан с канализацията, ще се реконструира съществуващият канализационен колектор Бф400 в кв. „Васил Левски“, по ул. „Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул. „23 пехотен Шипченски полк“, в който се заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и град Крън.

С финализиране на строително-монтажните работи ще бъде възстановена уличната и тротоарната настилка по трасето на водопровода в зоната на изкопа и ще бъдат поставени пожарни хидранти на определени места, съгласно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В резултат на работата по проекта ще се ограничи и инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Инвестиционното намерение за агломерация Казанлък включва реализирането на 2 обекта. Първият обхваща градската част, а вторият предвижда реконструкцията на довеждащия водопровод от водоизточник „Сахране“, който захранва целия град.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236 лв., от които: 76 217 148 лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд; 13 450 085,04 лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет; 11 996 296 лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора, заедно с 20 332 706 лв. недопустими разходи за ДДС, съобщиха от Smile Agency.

Очаква се проектът да приключи в рамките на тази календарна година.

raykov 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg