Делегация на Европейската комисия ще посети успешни проекти с европейско финансиране в Стара Загора и Чирпан

В периода 28 ноември – 2 декември в България пристига на екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия по покана на българските власти. Начело на делегацията ще бъде Анес Монфре, началник на отдела за България, Унгария и Словения, който отговаря за изпълнението на Споразумението за партньорство.

В ресора му са и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход на трите държави.

За България отделът следи за изпълнението на Споразумението за партньорство и на оперативните програми за периода 2014 – 2020 и ще наблюдава и изпълнението на новото Споразумение за партньорство и програмите за 2021 – 2027: „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Техническа помощ“, „Развитие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

По време на посещението представителите на Европейската комисия ще вземат участие в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна свързаност“ (ОПТТИ) и Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) в Стара Загора, както и на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) в София.

Делегацията ще посети и проекти, финансирани по трите програми в Стара Загора, Чирпан и Ямбол. На 29 ноември представителите на Комисията ще участват в регионална среща с бизнеса ‘От наука към иновации’, организирана от Изпълнителна агенция ‘Програма за образование’.

На 1 декември (четвъртък) в Стара Загора екипът ще се срещне с кмета на града Живко Тодоров, а от 10:00 часа пред пазара „Васил Шаханов“ ще се проведе брифинг за медиите, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

DJI 0002

www.infoz.bg  www.infoz.bg