По-ниски цени за пътуване с обществен транспорт в Стара Загора

Близо 60 предложения разгледа Общинският съвет по време на редовното си февруарско заседание. С мнозинство бяха утвърдени промените на действаща тарифа и превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. С преференциални цени ще бъде пътуването в градска мрежа на учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на град Стара Загора.

elektricheski avtobusi stara zagora

Те ще могат да ползват месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания , важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност 5,00 лв. Всички пенсионери, получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, с постоянна адресна регистрация в град Стара Загора, ще ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания, важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност 22,00 лв., съобщиха от пресцентъра на Общината. Пенсионери над 68 години, с постоянна адресна регистрация в град Стара Загора, с размер на пенсията до 510 лв., могат да закупят месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за неограничен брой пътувания, важаща във всички превозни средства в рамките на града, на стойност 12,00 лв. Възрастните хора над 75 години, или получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, с постоянна адресна регистрация в град Стара Загора, с размер на пенсията до 510 лв., имат безплатна месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за неограничен брой пътувания, важаща във всички превозни средства в рамките на града. За хора с трайни увреждания над 71% намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в град Стара Загора, с размер на пенсията до 510 лв., е налична месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за неограничен брой пътувания по цялата градска мрежа на стойност 25,00 лв. Промяна има и в цената на извънградските линии, спрямо определените зони. 34 общински съветници подкрепиха издаването на нова целогодишна карта за пътуване, целяща да стимулира ползвателите на транспортната услуга. Тя ще е на стойност 365 лева и ще важи за всички градски линии. Новите цени влизат в сила от 1 март.

На второ четене беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора. 46 от общинските съветници подкрепиха промяната на текстовете. По този начин се осигурява пълно съответствие на приложимите правила, които регламентират администрирането на дейността по приема на ученици в първи клас. След приемането на изменението няма да бъде фактор промяната на адреса на детето, ако той е в района на същото училище. Така няма да се губи уседналостта и предимството при класиране на кандидат-ученика.

Местният парламент разгледа още една наредба на второ четене и прие измененията и допълненията към нея. Тя касае определянето на реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Стара Загора, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за поощряване на инвестициите в общината, съгласно действащата нормативна уредба. Мотивите на вносителя гласят, че издаване на сертификати клас В, има за цел от една страна да насърчи инвестиционната активност в града, а от друга да се повиши нейната привлекателност, така че да се осигури по-висока конкурентност спрямо други инвестиционни дестинации в страната. В предложението е заложено да се предлага допълнителен пакет от мерки и действия, които администрацията може да предложи на потенциални инвеститори.

Общински съвет даде съгласие за осъществяване на сътрудничество между две или повече общини за изпълнение на споделена услуга, изразяваща се в „Превод на български жестов език при осъществяване на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“. Целта е да бъдат създадени условия за извършване на качествена услуга за хората, които имат нужда.

Общински съвет Стара Загора одобри финансова подкрепа в размер на 15 000 лв. в помощ на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението на 6 февруари в Турция и Сирия. С пълно мнозинство съветниците подкрепиха предложението на Община Стара Загора за солидарност. С минута мълчание започна февруарското заседание на местния парламент, в памет на изгубилите живота си при опустошителната природна катастрофа. 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: