Общинският съвет прие на първо четене минимално увеличение на данъка върху недвижимите имоти в Стара Загора

С 29 гласа Общинският съвет прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора. Това стана по време на извънредно заседание. Подкрепа на предложението и при второ четене ще повиши данъка върху недвижимите имоти на 1,7 на хиляда от 1,45 на хиляда към момента.

При това увеличение, в сравнение с по-големи или сходни общини, Стара Загора ще е отново с най-нисък размер (Варна – 2 на хиляда, Бургас – 1,75 на хиляда, Пловдив – 1,8 на хиляда, София – 1,875 на хиляда, Русе – 2 на хиляда, Плевен – 2,9 на хиляда, В. Търново – 2,5 на хиляда).

На следващ Ставката при дарение между братя и сестри и техните деца от 0,4 на сто ще се увеличи на 0,7 на сто, а тази при дарение между хора, извън посочените – от 4 на сто на 5 на сто. Ставката при възмездно придобиване от 2,5 на сто ще бъде 3,00 на сто.

Извънредното заседание на старейшините включи и предложение за предоставянето на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства за постигнати резултати. То също срещна подкрепа.

Редовното заседание, което ще бъде и последно за 2023 г., на Общински съвет Стара Загора, ще бъде на 21 декември от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“. 

rakovodstvo stara zagora

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: