В Стара Загора ще се извършва детска здравна профилактика

В сградата на Община Стара Загора се проведе работна среща, свързана с превенцията и профилактичните здравни дейности в училища и детски градини. Бяха обсъдени бъдещи дейности, свързани с гръбначното изкривяване, диабета, редките болести и информираност на родителите за потенциални проблеми и превантивни дейности.

sreshta

В дискусията участие взеха заместник-кметовете Надежда Чакърова и Павлина Делчева, председателят на Общински съвет Ивета Лазарова, началникът на отдел „Здравеопазване“ д-р Антония Тодорова, общинският съветник и председател на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика към Общинския съвет Янко Янков, д-р Диана Девлова, педиатър-семеен лекар, и д-р Рени Колева, детски еднокринолог. 

Предстои втора работна среща, на която да се обсъдят етапите за действие и работа, които ще се осъществяват съвместно с институции и лекари.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: