Обсъдиха в Стара Загора нов модел за интегрирана детска здравна грижа

Идеи, по които предстои да бъдат изпълнявани проекти за над 70 милиона лева, бяха представени на публично обсъждане на 16 април 2024 г. по Концепция за интегрирани териториални инвестиции. Надежда Чакърова, заместник-кмет с ресор „Образование и младежки дейности“ на община Стара Загора сподели с присъстващите, че това е важен проект за нашата община и за региона като цяло.

Той дава шанс да се изгради съвременна и модерна инфраструктура, за да имаме съответно качествено и кадрово обезпечение в детското здравеопазване.

Заместник-кметът на община Стара Загора Павлина Делчева с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ допълни още: „Това, за което всички мечтаем, е детското здраве и здравеопазване да са на европейско ниво“.

Първата проектна идея на Община Стара Загора, финансирана по програма „Развитие на регионите“, е с индикативен бюджет 52 милиона лева. Тя включва: укрепване на капацитета и възможностите за комплексна медицинска грижа в педиатрични отделения/клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора; осигуряване на мерки за енергийна ефективност, зелена градска инфраструктура; внедряване на интегрирана информационна система за електронно детско и училищно здравеопазване „Joystick Kids Healthcare“; зграждане на интегрирана информационна система между областните и общинските лечебни заведения с телемедицина за осъществяване на консултативна дейност от лечебното заведение.

С индикативен бюджет от 19,5 милиона лева е проектната идея за обособяване на  Академичен център за продължаващо обучение със симулационен център – Тракийски университет – Стара Загора. Предвижда се осигуряване на мултифункционална учебна база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи (лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, кинезитерапевти,

На срещата присъстваха директорът на Университетската болница в Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, заместник-ректорът по проектната дейност на Тракийски университет доц. д-р Емил Славов, заместник-кметът на община Стара Загора с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева, общински съветници и експерти.

Партньори на Община Стара Загора в проектните идеи са УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и Тракийски университет – Стара Загора.

Proektni idei detsko zdraveopazvane 3

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: