От 11 март 2024 г. започва прием за финансово подпомагане на инвитро процедури

На 11 март от 9:00 часа в сградата на Община Стара Загора (бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 2, ст. 215) започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор с репродуктивни проблеми, които живеят на територията на община Стара Загора.

baby

Крайният срок за входиране на необходимата документация е до 12:30 часа на 11 април 2024 г. Тя се предоставя лично или от упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии – да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне един от кандидатите; да нямат парични задължения към държавата и към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно; да са с непрекъснати здравноосигурителни права; да не са поставени под запрещение; да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI и други.

Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-finansovo-podpomagane-na-protseduri-i-deynosti-po-asistirana-reproduktsiya-na-semeystva-dvoyki-vav-faktichesko-sazhitelstvo-i-zheni-bez-partnyor-s-reproduktivni-problemi-zhivushti-na-teritoriyata-na-obshtina-stara-zagora-za-2024-godina.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24