Обсъдиха проектa на Правилник за дейността на общинското предприятие „Арт сцена – Стара Загора“

В Община Стара Загора се проведе обществено обсъждане по повод проекта на Правилник за дейността на общинско предприятие „Арт сцена – Стара Загора“. Подробности за него дадоха ресорният зам.-кмет Милена Желева и началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова. „Всеки има възможност да дава идеи и промени както сега, така и във времето.

Отворени сме за добри предложения, които могат да допринесат за пълнотата на този документ, а ние ще ги представим на Общински съвет Стара Загора за обсъждане“, каза в началото на срещата Милена Желева. Тя обясни, че основният фокус, който е заложен, са четири културни бази, които към момента Общината управлява – сградите на Държавната опера и Драматичния театър, както и Културен център „Стара Загора“ и Летен театър Стара Загора.

„Базите са изключително натоварени със събития, пример давам с Културния център, който почти няма свободен ден, включително и през уикендите, а заявените дати за Летния театър вече са около 60 за предстоящия летен сезон. Именно той не разполага със служители и по тази причина сме предвидили една бройка там, която в студените месеци също ще извършва работа в другите бази. Повечето от останалите бройки, които виждате вече съществуват“, обясни Желева.

По време на срещата стана ясно още, че общинското предприятие, освен поддръжка и стопанисване на базите, ще може да осъществява и фестивална и концертна дейност. Събитията ще бъдат част от Културния календар на Общината.

„Създаването на това предприятие е с оглед оптимизирането на работата и създаване на условия за обезпечаване на резултати. Фестивална и концертна дейност се прави с цел реализиране на приходи от продажба на билети, което до момента не бе възможно от страна на Община Стара Загора“, допълни Диана Атанасова. Тя напомни, че проектът на Правилник за дейността на общинско предприятие „ Арт сцена – Стара Загора“ е качен на официалния сайт на Общината, където може да бъде разгледан и да се изпращат предложения, мнения и становища – https://www.starazagora.bg/bg/proekti-na-naredbi/proekt-na-pravilnik-za-deynostta-na-obshtisnko-predpriyatie-art-stsena-stara-zagora.

По време на обсъждането стана ясно, че предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Стара Загора. Бюджетът за издръжка, както и в момента, се гласува от Общински съвет. „Това, което ще се промени е една по-голяма самостоятелност за решения от страна на предприятието, за да се избегнат забавяния, които до сега бяха неизбежни заради документация най-вече“, поясни още Милена Желева.

В дискусията участие взеха общински съветници, управители на културни институции, експерти от отдел „Култура“, граждани.

art

новини Стара Загора  www.infoz.bg