Новият парк в Стара Загора се казва "Артилерийски"

Новият парк в Стара Загора, който беше изграден на мястото на бившите артилерийски казарми, получи името "Артилерийски". Предложението беше гласувано на заседание на Общинския съвет. То беше подкрепено от 41 общински съветници, двама гласуваха против, а двама се въздържаха.

През юли 2016 г. Община Стара Загора обяви допитване до гражданите за избор на име на новия парк. Постъпиха над 170 предложения, но до избор не се стигна.

На 26 март тази година, при общоградското честване на 103-та годишнина от Одринската епопея и Деня на Тракия, беше обявено пред цялата старозагорска общественост предложението на Втора Тунджанска механизирана бригада, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Тракийско дружество „Одринска епопея“ паркът да носи името "Артилерийска слава", заради безпримерния подвиг и завещаната ни героична история на славния Старозагорски артилерийски полк.

Прието е предложението на Постоянната комисия по законност и обществен ред, Постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция, Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания в Общинския съвет, новият парк да се нарича „Артилерийски“.

new park

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24