Община Стара Загора ще разполага с бюджет от 98,6 млн. лева през 2017 г.

Разходната част на проектобюджета на Община Стара Загора за 2017 г. е в размер на 98,6 млн. лева. За местни дейности са предвидени близо 45 млн. лева, а останалите над 53 млн. лева са за делегирани държавни дейности.

Това съобщи по време на проведеното публично обсъждане главният финансист Цанка Ганева.

Общината разчита допълнително и на сума от 52 млн. лева, която ще получи от средства на оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Парите са за изпълнение на проекти за благоустрояване на градската среда; ремонти на четири училища и две детски градини; завършване на втората фаза на транспортния проект; изграждане на нови социални жилища и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на редица сгради.

Община Стара Загора завършва 2016 г. с преходен остатък от 4 млн. лева и тези пари също преминават към следващия бюджет.

През 2016 г. са погасени кредити (над 1,1 млн. лева), получени от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от Програма JESSICA. Община Стара Загора планира през 2017 г. да вземе нов кредит в размер на 5 млн. лева. Парите от него ще дадат възможност за по-гъвкаво финансиране на проекти, изпълнявани с европейски средства, съобщи главният финансист Цанка Ганева. Тя уточни, че ще се търси най-изгодната оферта за този нов дълг. През следващата година се планира да бъдат извършени плащания от 589 хил. лева за обслужване на общински заеми.  

Над 5 млн. лева са предвидени за капиталови разходи в проектобюджета на Община Стара Загора за 2017 г. Ще бъдат насочени основно за ремонти на 31 междублокови пространства, сгради и улици в областния град. Бюджетът на Община Стара Загора за 2017 г. предвижда да бъде завършена реконструкцията на залата за борба. Тя получава функционалност за използване като зала за художествена гимнастика.

Предвижда се през 2017 г. да бъде завършено проектирането на няколко обществени обекта и сред тях са: Целодневна детска градина № 2 „Зорница“; залата в Синдикалния дом; дарената от Мария Жекова сграда, която ще се превърне в културен център за даровити деца; продължението на улица „Христо Ботев“.

Ще бъде завършено изграждането на двете нови автогари в Стара Загора – в западния и източния край на града. Изработва се и подробен устройствен план за част от квартал “Железник“.

Изгражда се и нов гробищен парк на Стара Загора, който ще се намира край село Богомилово.

През 2017 г. са предвидени основни ремонти на детски градини, училища, улично осветление, закритата лекоатлетическа писта, сгради на кметства и на читалища в селата. Ще бъдат изградени системи за видеонаблюдение, нови детски площадки, поливни системи и облагородяване на парк „Бранителите на Стара Загора“. Заложено е и създаването на общ подробен устройствен план и подробен устройствен план на терена край река Бедечка.

Мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени в сградите на гимназия „Иван Павлов“ и Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“, както и за многофамилни, административни и обществени сгради.

В общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Стара Загора участваха заместник-кметовете Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Емил Христов, общински съветници, представители на общинската администрация, журналисти, граждани.

Бюджетът на Община Стара Загора ще бъде утвърден след гласуване на заседание на Общинския съвет в началото на 2017 г.

obshtestveno obsazhdane budjet 

www.infoz.bg