Пенсионерите ще ползват нови преференциални абонаментни карти за градския транспорт

Пенсионерите ще ползват нови преференциални абонаментни карти за градския транспорт

Стара Загора осигурява допълнителни намаления на една от най-уязвимите социални групи – пенсионерите с ниски доходи, по инициатива на кмета Живко Тодоров, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Въвежда се месечна абонаментна карта с право на десет еднопосочни пътувания за цяла градска мрежа на общинската транспортна схема, която ще струва 3,00 лв. От нея ще могат да се възползват пенсионери над 65 години (лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване), с постоянна адресна регистрация в град Стара Загора.

Въвежда се и годишна абонаментна карта с право на десет еднопосочни пътувания за всеки календарен месец за цялата градска мрежа на общинската транспортна схема. Тя е на стойност 12,00 лв. Правото на преференциално пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка.

Предложението на кмета Живко Тодоров ще бъде гласувано на мартенското редовно заседание на Общинския съвет. Решението ще влезе в сила от 1 май 2017 г.

www.infoz.bg