Преференциалните карти за градския транспорт в Стара Загора са валидни от 1 февруари

Новите карти за градския транспорт в Стара Загора влизат в сила от 1 февруари 2017 г.

Общинският съвет прие с 44 гласа "за" предложението на общинската администрация на Стара Загора за нови критерии и по-облекчени условия за ползване на градския транспорт от ученици, студенти, докторанти, пенсионери и хора с увреждания.

Цената на билета е 1 лев. Досега учащите плащаха за него по 50 стотинки. От 1 февруари 2017 г. месечната карта за една линия ще бъде 10 лева, т.е. едно пътуване ще е на стойност 23 стотинки, ако се приеме, че с автобус или тролейбус се пътува по два пъти всеки работен ден в месеца. Картата за две линии ще бъде на стойност 15 лева, а за цялата градска мрежа - 22 лева.

Разширен е обхватът на пенсионерите, ползващи намаления за градския транспорт. Досега намалението се ползваше само от възрастните хора с доход под 300 лева, а промяната дава отстъпки за всички. Всички пенсионери, с постоянна адресна регистрации в общината ще ползват месечна абонаментна карта на стойност 15 лева. Тя е подходяща и за работещи пенсионери. За две линии абонаментната карта ще струва 24 лева, за цялата градска мрежа – 30 лева. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка.

Навършилите 68 години, с размер на пенсията до 300 лева, ще заплащат за една линия месечна абонаментна карта от 10 лева. За първи път хората на възраст над 80 години ще ползват безплатно градския транспорт.

Хората с увреждания над 71% и пенсия до 300 лева ще плащат по 15 лева за абонаментна карта за една линия. Пенсионери и ученици, живеещи в селата от общината, които пътуват до областния център, също ползват карти с намаление.

Субсидията на общината за преференциалните абонаментни карти е 1,8 млн. лева на година и ще остане без промяна и през 2017 г. Ако от това перо бъдат икономисани средства, ще бъде разширен обхватът на преференциите за пътуващи с градския транспорт - например чрез издаване на семейни абонаментни карти, намаляване на възрастовата граница на пенсионерите, ползващи безплатен транспорт и др.

Венета Асенова | www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема