Административен съд - Стара Загора ще заседава по делото за Бедечка на 15 ноември

Административен съд - Стара Загора ще заседава по делото за Бедечка на 15 ноември

Административен съд - Стара Загора образува дело по жалбата на областния управител Гергана Микова след решението на Общинския съвет на Стара Загора по казуса Бедечка. Заседанието ще се проведе на 15 ноември от 10 часа, в зала № 4.

Както www.infoz.bg съобщи, на 16 октомври областният управител на Стара Загора внесе жалба в съда с мотиви, че приетият проект е променен спрямо този, който беше подложен на обществено обсъждане.

"Решението на Общински съвет – Стара Загора за създаване на парк на териториите край река Бедечка e законосъобразно и абсолютно отговаря на интересите на Стара Загора" – коментира кметът на Стара Загора Живко Тодоров. "Имаше обществено обсъждане и крайният вариант, който се гласува не е задължително да бъде идентичен с този, който е внесен на общественото обсъждане. То се прави точно затова – да се чуят различни мнения и да се работи по различни варианти, а Общинският съвет решава какъв да е крайният вариант“ – мотивира думите си кметът.

На заседание на 28 септември 2017 г. Общинският съвет прие предложението на общинската администрация. Според него около 100 дка в южната част могат да бъдат застроени, около 200 дка ще останат парково пространство.

Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема